Bokföringsexempel

1630 Skattekontot

2012 Avräkning skattekonot

2013 Preliminär och slutlig skatt

2081 Aktiekapital

2510 Preliminär och slutlig skatt

5980 Sponsring

6071 Extern representation

8910 Årets skatt

Beskattning

Skattmasen.se

Övrigt

Handelsbolag

Enkelt bolag

Förseningsavgifter till Skatteverket och Bolagsverket

 

Flerdimensionell redovisning