Bokföring eget uttag, egna uttag, 2013

Eget uttag kan den som driver enskild näringsverksamhet och den som är delägare i ett handelsbolag eller kommanditbolag göra.

Olika typer av egna uttag

Egna uttag kan till exempel vara uttag av pengar, betalning av privata varor med företagets pengar, att företagets tillgångar används privat, uttag av varor från företaget och inbetalning av F-skatt till skatteverket. Det är även ett eget uttag om företagets intäkt direkt betalas till ett privata bankkontot. I denna artikel behandlas bokföring av kontantuttag, privata varor som betalas med företagets pengar och om intäkter betalas direkt till ett privat bankkonto. Bokföring för när företagets tillgångar används privat och uttag av varor från företaget hittar ni här. Bokföring av inbetalning av F-skatt till skatteverket behandlas också separat.

Verifikation, underlag

Vid ett eget uttag skapas oftast inget naturligt verifikat. Istället får man lov att skriva en bokföringsorder när man gör ett eget uttag ur företaget. Vid till exempel en banköverföring skapas det ibland ett underlag, i dessa fall ska man då använda kvittensen på överföringen som verifikat.

Intäkter som betalas direkt till privat bankkonto

Ibland har en enskild näringsidkare inget separat företagskonto. I ett sådant fall måste kunder betala direkt till det privata bankkontot, inbetalningen till det privata bankkontot bokförs då som ett eget uttag ur den enskilda näringsverksamheten. Det är att föredra att man har ett separat bankkonto avseende näringsverksamheten, eftersom det kan vara lätt att undgå att bokföra en post som hör till verksamheten om alla transaktioner går via det privata bankkontot.

Kontering

För enskild näringsverksamhet används konto 2013 för eget uttag.

Eget uttag för handelsbolagsdelägare så används konto 2013 för delägare 1, 2023 för delägare 2, 2033 för delägare 3 och 2043 för delägare 4. Det finns ej reserverat i baskontoplanen för fler än fyra handelsbolagsdelägare.

Bokföring av eget uttag, egna uttag, exempel

Nedan följer sex olika exempel på bokföring och kontering av eget uttag.

Eget uttag, kontantuttag, enskild näringsverksamhet

Exemplet grundar sig på att ägaren till en enskild näringsverksamhet för över 15.000 kronor från firmans bankkonto till sitt privata bankkonto.

Konto Benämning Debet Kredit
1930 Checkräkning   15.000
2013 Övriga egna uttag 15.000  

Eget uttag, kontantuttag, handelsbolag

Exemplet grundar sig på att en handelsbolagsdelägare för över 15.000 kronor från handelsbolagets bankkonto till sitt privata bankkonto.

Konto Benämning Debet Kredit
1930 Checkräkning   15.000
2023 Övriga egna uttag 15.000  

Eget uttag, privata kostnader, enskild näringsverksamhet

Exemplet grundar sig på att ägaren till en enskild näringsverksamhet använder företagets kontokort till ett privat köp av flygbiljetter för 1.800 kronor.

Konto Benämning Debet Kredit
1930 Checkräkning   1.800
2013 Övriga egna uttag 1.800  

Eget uttag, privata kostnader, handelsbolag

Exemplet grundar sig på att en handelsbolagsdelägare använder firmans kontokort till ett privat köp av flygbiljetter för 1.800 kronor.

Konto Benämning Debet Kredit
1930 Checkräkning   1.800
2023 Övriga egna uttag 1.800  

Eget uttag, kundinbetalning till privat bankkonto, enskild näringsverksamhet

Exemplet grundar sig på att en kund betalar 2.500 kronor direkt till ägarens privata bankkonto för köpta varor. Försäljningen är momspliktig och kontantmetoden används.

Konto Benämning Debet Kredit
2013 Övriga egna uttag 2.500  
2611 Utgående moms Sverige 25%   500
3001 Försäljning Sverige 25% moms   2.000

Eget uttag, kundinbetalning till privat bankkonto, enskild näringsverksamhet

Exemplet grundar sig på att en kund betalar 2.500 kronor direkt till ägarens privata bankkonto för köpta varor. Försäljningen är momspliktig och faktureringsmetoden används.

Konto Benämning Debet Kredit
2013 Övriga egna uttag 2.500  
1510 Kundfordringar   2.500

BilligTeknik
Artikeln senast uppdaterad: Dec 28th, 2012