Bokföring av årets skatt, 8910

Årets skatt bokförs av juridiska personer som ska betala inkomstskatt.

Skattesänkningar

Inkomstskatten har de senaste åren sänkts. Den senaste säkringen innebär att företag som påbörjar sitt räkenskapsår 20130101 eller senare betalar en inkomstskatt på 22 %. Mellan 2009 och 2012 betalade företagen 26,3 % i inkomstskatt och innan skattesänkningen 2009 betalde företagen hela 28 % i inkomstskatt.

Årets skatt

I vanliga fall är årets skatt en kostnad men i undantagsfall kan inkomstskatten vara en intäkt vilken kan inträffa om årets skatt tidigare år har beräknats för högt.

Enskilda firmor, handelsbolag och kommanditbolag betalar inte inkomstskatt utan inkomsten betalas av ägaren utav firman.

Skattemässigt resultat

Inkomstskatten grundar sig på det skattemässiga resultatet som alltså inte är detsamma som det bokföringsmässiga resultatet.

Bokföring av årets skatt, exempel

Nedan följer två exempel på bokföring av årets skatt.

Bokföring av årets skatt hos bland annat aktiebolag

Exemplet grundar sig på att det skattemässiga resultatet är beräknat till 100.000 kronor. Årets skatt beräknas därför till 22.000 kronor (22 %). Vid avstämning av årets skatteskuld kan vi även konstatera att föregående års skattekostnad var beräknad 5 kronor för högt gentemot vad skatteverket beslutade.

Konto Benämning Debet Kredit
2510 Skatteskuld   22.000
8910 Årets skatt 22.000  
2510 Skatteskuld 5  
8910 Årets skatt   5


Bokföring av en skatteintäkt hos till exempel ett aktiebolag

Exemplet grundar sig på att det skattemässiga resultatet är beräknat till -50.000 kronor. Årets skatt beräknas därför till 0 kronor. Vid avstämning av årets skatteskuld kan vi även konstatera att föregående års skattekostnad var beräknad 1.500 kronor för högt gentemot vad skatteverket beslutade. Årets skatt blir därför en skatteintäkt.

Konto Benämning Debet Kredit
2510 Skatteskuld 1.500  
8910 Årets skatt   1.500

BilligTeknik
Artikeln senast uppdaterad: Jan 11th, 2014