Bokföring av skattekontot, konto 1630 och 2012

Skattekontot bokförs av juridiska personer. Enskilda näringsidkare bokför ej skattekontot i firman eftersom det även berör privata skatter. Skattekontot för enskilda näringsidkare klassificeras därför ej som tillgång i näringsverksamheten då skattekontot utgör en privat tillgång.

Bokföringsnämnden har uttalat sig om bokföring av skattekontot. För juridiska personer är kontot i bokföringen 1630. Från och med BAS-kontoplan 2014 har basgruppen tagit bort konto 2012 (Avräkning för skatter och avgifter) för enskilda näringsidkare, kontot finns dock kvar för företag som tillämpar K1.

Skattekonto

På skattekontot registreras beslutade arbetsgivaravgifter, källskatt, moms, F-skatt, slutskatt, vissa arbetsgivarbidrag med mera. Ränta på obetalda skatter och avgifter beräknas från förfallodagen.

Bokföring av skattekonto, exempel

Nedan följer tre exempel på bokföring skattekontot.

Bokföring av skattekonto hos till exempel ett aktiebolag och handelsbolag.

Exemplet grundar sig på att skatteinbetalning görs med 25.000 kronor, beslutad moms uppgår till 14.000 kronor, beslutade arbetsgivaravgifter uppgår till 6.000 kronor och beslutad källskatt uppgår till 5.000 kronor.

Konto Benämning Debet Kredit
1930 Bankkonto   25.000
1630 Skattekonto 25.000  
1630 Skattekonto   14.000
2650 Redovisningskonto moms 14.000  
1630 Skattekonto   6.000
2730 Arbetsgivaravgifter 6.000  
1630 Skattekonto   5.000
2710 Avdragen skatt 5.000  


Bokföring av inbetald skatt på förfallodagen hos en enskild näringsidkare.

Exemplet grundar sig på att skatteinbetalning görs med 25.000 kronor, beslutad moms uppgår till 14.000 kronor, beslutade arbetsgivaravgifter uppgår till 6.000 kronor och beslutad källskatt uppgår till 5.000 kronor.

Konto Benämning Debet Kredit
1930 Bankkonto   25.000
2018 Egen insättning 25.000  
2650 Redovisningskonto moms 14.000  
2730 Arbetsgivaravgifter 6.000  
2710 Avdragen skatt 5.000  
2013 Eget uttag   25.000


Bokföring av inbetald skatt på förfallodagen hos en enskild näringsidkare som tillämpar K1.

Exemplet grundar sig på att skatteinbetalning görs med 26.000 kronor, beslutad moms uppgår till 14.000 kronor, beslutade arbetsgivaravgifter uppgår till 6.000 kronor och beslutad källskatt uppgår till 5.000 kronor.

Konto Benämning Debet Kredit
1930 Bankkonto   26.000
2650 Redovisningskonto moms 14.000  
2730 Arbetsgivaravgifter 6.000  
2710 Avdragen skatt 5.000  
2012 Avräkning skattekonto 1.000  

BilligTeknik
Artikeln senast uppdaterad: Aug 23rd, 2014