Bokföring av sponsring, 5980

Sponsring är ett samarbete mellan två parter, oftast är det ett företag som sponsrar en förening. Föreningen får då kontanta medel, varor eller arbetskraft, i utbyte kan företaget få reklam, arbetskraft eller entrebiljetter. Om företaget inte får en motprestation som motsvara det sponsrade beloppet så räknas det istället som gåva.

Skatteverket har lämnat ett ställningstagande gällande sponsring.

Sponsring

Ett vanligt exempel på sponsring är att ett företag sponsrar en hockeyklubb med ett belopp. I utbyte får företaget en reklamplats och hockeybiljetter. Reklamen bokförs som reklamkostnad och hockeybiljetterna bokförs som representation. Om hockeybiljetterna inte skulle nyttjas så betraktas den delen istället som gåva.

Sponsra dotterns ridstall eller egen racingbil

Om en fåmansaktiebolagsägare väljer att sponsra sin dotters ridskola eller en egen racingbil så är det mycket troligt att denna sponsring inte bedöms vara sponsring, även om företaget får en reklamplats i motprestation.

Bokföring av sponsring, exempel

Nedan följer ett exempel på bokföring av sponsring.

Bokföring av sponsring.

Exemplet grundar sig på att ett företag sponsrar en hockeyklubb med med 20.000 kronor, i motprestation får företaget en reklamplats värd 19.000 kronor samt 4 hockybiljetter värd 1.000 kronor. Hockeybiljetterna används i samband med affärsförhandlingar med kunder.

Konto Benämning Debet Kredit
1930 Bankkonto   20.000
5980 Sponsring 19.000  
2640 Ingående moms 43  
6071 Representation, avd.gill 720  
6072 Representation, ej avd.gill 237  

 

BilligTeknik
Artikeln senast uppdaterad: Aug 23rd, 2014