Bokföring F-skatt, preliminär och slutlig F-skatt, 2510

F-skatt debiteras löpande (månadsvis) under ett inkomstår av skatteverket, den preliminär F-skatten. Den preliminära skatten beräknas och fastställs utifrån en inlämnad preliminär självdeklaration eller utifrån tidigare taxerade inkomster. En gång om året fastställs och debiteras den slutliga skatten.

Två sätt att debitera preliminär skatt

Det finns två olika former för att betala preliminär skatt, F-skatt och A-skatt. F:et står för Företagare och A:et står för Anställd. Den som har F-skatt betalar själv in sin preliminära skatt och sina sociala avgifter. Utbetalaren till en som innehar A-skatt gör normalt skatteavdrag och betalar in arbetsgivaravgifter för denne.

Särskilt om handelsbolag och kommanditbolag

Handelsbolag blir ofta tilldelad 0 kronor i preliminär F-skatt, eftersom det är handelsboalgsdelägarna som blir beskattad för bolagets överskott. Om handelsbolaget blir tilldelad att betala in preliminär F-skatt beror det ofta på att handelsbolaget har personal och ska betala särskild löneskatt på pensionsinbetalningar eller att handelsbolaget äger en fastighet som de är skyldiga att betala fastighetsskatt för. Delägarna till ett handelsbolag blir oftast tilldelad särskild A-skatt och de ska då betala in sin egna preliminär skatt och sociala avgifter trots att de “bara” har A-skatt.

Skattekonto

Juridiska personer har ett eget skattekonto som bokförs i företaget. För fysiska personer som bedriver enskild näringsverksamhet är saldot på skattekontot däremot en privat tillgång eller skuld och skattekontot bokförs därför inte i den enskilda firman.

Bokföring och kontering

För fysiska personer som bedriver enskild näringsverksamhet används konto 2012 för bokföring av både preliminär och slutlig skatt.

För juridiska personer bokförs preliminär och slutlig skatt över skattekontot. För inbetalning till skattekontot används konto 1630. Vid bokföring av debiterad preliminär skatt och slutlig skatt används konto 2510.

Bokföring av F-skatt, exempel

Nedan följer fyra olika exempel på bokföring och kontering av preliminär och slutlig F-skatt.

Betalning av preliminär F-skatt, enskild näringsverksamhet

Exemplet grundar sig på att skatteverket debiterar 11.800 kronor i preliminär F skatt. Inbetalningen görs från företagets checkkonto.

Konto Benämning Debet Kredit
1930 Checkkonto   11.800
2012 Avräkning för skatter och avgifter 11.800  

Betalning av slutlig skatt (restskatt), enskild näringsverksamhet

Exemplet grundar sig på att skatteverket har skickat ut ett slutskattebesked där det framgår att det blev 42.000 i restskatt. Inbetalningen görs från företagets checkkonto.

Konto Benämning Debet Kredit
1930 Checkkonto   42.000
2012 Avräkning för skatter och avgifter 42.000  

Betalning av preliminär F-skatt, juridisk person (aktiebolag, handelsbolag mfl.)

Exemplet grundar sig på att skatteverket debiterar 10.200 kronor i preliminär F-skatt. Inbetalningen görs på förfallodagen från företagets checkkonto.

Konto Benämning Debet Kredit
1930 Checkkonto   10.200
1630 Skattekonto 10.200  
1630 Skattekonto   10.200
2510 Skatteskulder 10.200  

Betalning av slutlig skatt (restskatt), juridisk person (aktiebolag, handelsbolag mfl.)

Exemplet grundar sig på att skatteverket har skickat ut ett slutskattebesked där det framgår att det blev 156.000 kronor i slutlig skatt och tillgodoförd preliminärt inbetald skatt uppgår till 122.400 kronor, det blev 33.600 i restskatt. Inbetalningen görs på förfallodagen från företagets checkkonto.

Konto Benämning Debet Kredit
1930 Checkkonto   33.600
1630 Skattekonto 33.600  
1630 Skattekonto 122.400  
2510 Skatteskuld   122.400
1630 Skattekonto   156.000
2510 Skatteskuld 156.000  

BilligTeknik
Artikeln senast uppdaterad: Jan 5th, 2012