1630 Skattekontot

2012 Avräkning skattekonot

2013 Preliminär och slutlig skatt

2081 Aktiekapital

2510 Preliminär och slutlig skatt

5980 Sponsring

6071 Extern representation

8910 Årets skatt