Brytpunkt 2014, statlig skatt

Den nedre brytpunkten är en gräns för hur hög inkomsten får vara för att man inte ska behöva betala någon statlig skatt. Den statliga skatten uppgår i första hand till 20%. Den övre brytpunkt är nivån för den extra värnskatten, det vill säga nivån när den statliga skatten uppgår till 25%. Vid beräkning av brytpunkten har man tagit hänsyn till grundavdragets påverkan på den beskattningsbara inkomsten.

Brytpunkt per år

Brytpunkten för inkomståret 2014 uppgår till 433.900 kronor.

Brytpunkt per månad

Inkomsten under 2014 får alltså uppgå till högst 36.158 kronor per månad om man inte vill betala någon statlig skatt, det är en höjning med 633 kronor per månad jämfört med inkomståret 2013. För aktieägare i fåmansföretag brukar det vara mest förmånligt att lönen ligger på brytpunkten.

Värnskattens brytpunktunkt för inkomståret 2014 uppgår till 615.700 kronor, det vill säga 51.308 kronor per månad.

Brytpunkter för inkomståret 2013 och 2014

Benämning 2013 2014
Nedre brytpunkt, per år 426.300 kr 433.900 kr
Nedre brytpunkt, per månad 35.525 kr 36.158 kr
Övre brytpunkt, per år 604.700 kr 615.700 kr
Övre brytpunkt, per månad 50.391 kr 51.308 kr

BilligTeknik
Artikeln senast uppdaterad: Jan 1st, 2014