Flerdimensionell redovisning och bokföring

Flerdimensionell redovisning innebär att de affärshändelser som bokförs struktureras upp i flera olika dimensioner, vilket brukar vara användbart till ett företags, myndighets och församlings internredovisning. En flerdimensionell redovisning kan även vara användbar till att förenkla vissa administrativa rutiner som till exempel att hålla reda på en kundreskontra.

I den löpande bokföring så tilldelas en affärshändelse minst två olika konton (debet och kredit). När affärshändelsen har bokförts så har det uppstått en endimensionell redovisningen som till exempel kan sammanställas till en resultat- och balansräkning. Om ytterligare koder registreras i samband med bokföringen utav affärshändelsen så uppstår det en flerdimensionell redovisning vilket innebär att redovisningens detaljeringsgrad ökar.

Olika typer av flerdimensionell redovisning

– Reskontror, i samband med bokföring utav en kundfordran eller leverantörsskuld så registreras även fakturanumret eller leverantörsfakturanumret. Det är då möjligt att generera rapporter såsom en kundreskontra och leverantörsreskontra.

– Inventarieredovisning, i samband med bokföring utav ett inventarium så registreras även information om bland annat avskrivningstid och inventariebeskrivning. Det är då möjligt att generera rapporter över bokförda inventarier.

– Avdelningsredovisning, i samband med bokföring utav en intäkt eller kostnad så registreras tilläggsinformation med till exempel ett eller flera avdelningsnummer. Avdelningsredovisning är utbyggbart till att omfatta ett flertal dimensioner. Avdelningsredovisningen kan separeras med till exempel ansvarig person, typ av verksamhet, typ av aktivitet, med mera. Med avdelningsredovisning blir det möjligt att generera rapporter uppdelat på avdelning och konto.

– Projektredovisning, i samband med bokföring utav en intäkt, driftskostnad eller investering så registreras tilläggsinformation med ett projektnummer. Projektet ska ha ett startdatum och slutdatum. Projektredovisning går även att kombinera med avdelningsredovisning. Med projektredovisning blir det möjligt att generera rapporter uppdelat på ett projekt och konto.

BilligTeknik
Artikeln senast uppdaterad: Jan 26th, 2012