Förseningsavgift till skatteverket och bolagsverket

Skatteverket och bolagsverket tar ut avgifter för försent inlämnade deklarationer respektive årsredovisningar. Förseningsavgifterna utgör en ej avdragsgill kostnad och bokförs på konto 6992 – Övriga ej avdragsgilla kostnader.

Förseningsavgift skattedeklaration

Skattedeklaration ska lämnas om ett företag är registrerad för moms eller som arbetsgivare. Momsdeklarationen kan lämnas varje eller var tredje månad, om momsen redovisas årligen så görs det i inkomstdeklarationen. Om företaget är registrerat som arbetsgivare skall arbetsgivardeklarationen lämnas varje månad. Om skattedeklartionen inte lämnas in blir företaget skönsbeskattad och om skattedeklarationen uteblir vid ett flertal tillfällen brukar företagets f-skattsedel återkallas.

Skattedeklaration lämnad efter: Alla
Deklarationsdagen 500 kr
Upprepning inom två månader 1.000 kr

Förseningsavgift periodisk sammanställning

En periodisk sammanställning ska lämnas om ett företaget sålt varor och/eller tjänster till annat EG-land.

Periodisk sammanställning lämnad efter: Alla
Deklarationsdagen 1000 kr

Förseningsavgift inkomstdeklaration

Inkomstdeklarationen skall lämnas senast den 2 maj varje år. Om den 2 maj infaller på en helg så ska inkomstdeklarationen lämnas in senast första vardagen efter den 2 maj. Om inkomstdeklarationen inte lämnas in i tid så tar skatteverket ut relativt höga förseningsavgifter för aktiebolag och ekonomiska föreningar. Total förseningsavgift enligt nedanstående tabell.

Inkomstdeklaration lämnad efter: Aktiebolag/Ek. förening Övriga
2 maj 5.000 kr 1.000 kr
2 augusti 10.000 kr 2.000 kr
2 oktober 15.000 kr 3.000 kr

Förseningsavgift årsredovisning

En aktiebolag´s årsredovisning skall lämnas in till bolagsverket för offentligörande. Årsredovisningen skall vara bolagsverket tillhanda senast inom 7 månader efter bokslutsdagen, om sista dagen infaller på en helg flyttas inlämnadet fram till första vardagen efter helgen. Om årsredovisningen inte lämnas in i tid så tar bolagsverket ut relativt höga förseningsavgifter. Om årsredovisningen aldrig lämnas in så försätts aktiebolaget i likvidation. Total förseningsavgift enligt nedanstående tabell.

Årsredovisning lämnad efter: Privata aktiebolag Publika aktiebolag
7 månader 5.000 kr 10.000 kr
9 månader 10.000 kr 20.000 kr
11 månader 20.000 kr 40.000 kr

BilligTeknik
Artikeln senast uppdaterad: Jun 1st, 2011