Traktamente 2014 – Sverige

Ett traktamente kan betalas ut av arbetsgivaren för att täcka ökade kostnader som uppstår vid tjänsteresor. De ökade omkostnaderna som uppstår vid en tjänsteresa kan vara logi, måltidskostnader och övriga småutgifter. Storleken på ett traktamente kan variera hos olika arbetsgivare men det finns ett takbelopp för den skattefria delen, traktamenten som överstiger den skattefria delen blir skattepliktigt. Skatteverket beslutar om de schablonbelopp som gäller för den skattefria delen i Sverige och utomlands.

Förutsättningar för ett skattefritt traktamente

För att ett skattefritt traktamente ska kunna utbetalas krävs att:
-minst en övernattning sker och
-tjänsteresan sker till en plats som är mer än 5 mil från arbetsplatsen och bostaden

Eftersom det måste ske minst en övernattning så blir ett utbetalt traktamente för en endagsförrättning alltid skattepliktigt.

Skattefritt traktamente för 2014

För tjänsteresor som är kortare än tre månader kan man för varje hel dag betala ut ett helt maximibelopp. För tjänsteresor som påbörjas efter klockan 12.00 eller avslutas före klockan 19.00 så kan man betala ut ett halvt maximibelopp. För tjänsteresor som är längre än 3 månader kan man betala ut 70% av ett maximibelopp. Om arbetstagaren haft utgifter för logi men inte redovisar kostnaderna kan man betala ut ett halvt maximibelopp.

Traktamente Belopp
Hel dag (helt maximibelopp) 220
Halv dag (halvt maximibelopp) 110
Logi (halvt maximibelopp) 110
Efter tre månader (70% av maximibelopp) 154

Minskning av traktamente för kost

Ibland står arbetsgivaren för måltider under tjänsteresan och då ska den skattefria delen av traktamentet reduceras, det är enbart kost som obligatoriskt ingår i priset på allmänna transportmedel som inte ska reducera den skattefria delen av traktamentet.

Måltid Helt Halvt 70%
Frukost -44 kr -22 kr -31 kr
Lunch -77 kr -39 kr -54 kr
Middag -77 kr -39 kr -54 kr
Lunch & middag -154 kr -77 kr -108 kr
Frukost, lunch & middag -198 kr -99 kr -139 kr

Om till exempel arbetsgivaren stått för hotellfrukost vid en hel dags tjänsteresa så kan endast 176 kronor (220-44) betalas ut i skattefritt traktamente.

Kostförmån

Kostförmån ska påföras om arbetsgivaren står för måltider under en tjänsteresa, dock inte vid hotellfrukost som ingår obligatoriskt i priset och vid intern samt extern representation.

BilligTeknik
Artikeln senast uppdaterad: Jan 1st, 2014